Home /

Terra ra mắt đề xuất ĐỐT 1 tỷ UST với 89% phiếu đồng ý

Terra ra mắt đề xuất ĐỐT 1 tỷ UST với 89% phiếu đồng ý

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vào ngày 03/05, một thành viên của nhóm TFL đã ra mắt đề xuất đốt 10.5 triệu UST đối với community pool và hỗ trợ liquidity tại các AMM trên Polygon.

Đề xuất này đã được chấp thuận với số phiếu đồng ý vượt qua ngưỡng tối thiểu, đạt 56%.

Tiếp đó vào ngày 12/05 thành viên trong nhóm Terra đã ra mắt đề xuất #1188 về việc đốt 1.017 tỷ UST trong Community Pool và ra mắt Incentive Liquidity Cross-Chain đối với UST.

Đề xuất này cũng đã được chấp thuận, tuy nhiên do một vài trục trặc kỹ thuật nên đề xuất #1188 đã bị dừng lại.

Về việc đề xuất #1188 đã bị lỗi kỹ thuật trong khi thực hiện, Terra cũng đã ra mắt lại một đề xuất #1747 về hành động đốt 1 tỷ UST trong Community Pool và ra mắt Incentive Liquidity Cross-Chain đối với UST nhằm tiếp tục thực hiện lại đề xuất #1188 đã bị lỗi trước đó.

Hiện tại, đề xuất #1747 đã đạt 89% số phiếu đồng ý, tương đương với với 44,691,076 phiếu trong tổng số 49,988,118 phiếu đã bỏ phiếu. Đề xuất #1747 sẽ được kết thúc vào ngày 27/05.

Việc loại bỏ một phần nguồn cung UST bằng cách đốt số lượng lớn UST trong Community Pool sẽ giảm bớt phần lớn áp lực peg-âm đối với UST.

Điều này rất tốt đối với tốc độ đốt UST đang được diễn ra khá là chậm và làm loại bỏ tác động giao dịch on-chain khác gây ra ảnh hưởng cho hệ sinh thái Terra trong thời gian dài.

Khi đề xuất này được thực hiện thành công, sẽ có 371 triệu UST tại Bridge tới Terra sẽ được đốt tiếp theo thông qua TFL..

Tại thời điểm viết bài này, nguồn cung lưu hành của UST đang là 11,279,012,387 UST.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan