Tornado Cash ngăn chặn hacker Ronin rửa tiền

Chiều ngày 15.04, Tornado đã phá lệ sau khi đưa ra hành động là từ chối việc nạp tiền của địa chỉ ví gắn nhãn “Hacker Ronin”. “Tornado Cash sử dụng oracle @chainalysis để chặn các địa chỉ bị phạt OFAC truy cập vào dApp của mình. Duy trì sự riêng tư về tài chính là điều […]