Terra ra mắt đề xuất ĐỐT 1 tỷ UST với 89% phiếu đồng ý

Vào ngày 03/05, một thành viên của nhóm TFL đã ra mắt đề xuất đốt 10.5 triệu UST đối với community pool và hỗ trợ liquidity tại các AMM trên Polygon. Đề xuất này đã được chấp thuận với số phiếu đồng ý vượt qua ngưỡng tối thiểu, đạt 56%. Tiếp đó vào ngày 12/05 thành viên trong nhóm Terra đã ra […]