Tornado Cash ngăn chặn hacker Ronin rửa tiền

Chiều ngày 15.04, Tornado đã phá lệ sau khi đưa ra hành động là từ chối việc nạp tiền của địa chỉ ví gắn nhãn “Hacker Ronin”. “Tornado Cash sử dụng oracle @chainalysis để chặn các địa chỉ bị phạt OFAC truy cập vào dApp của mình. Duy trì sự riêng tư về tài chính là điều […]

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Cập nhật ngày 14.4, trong gần 2 giờ đồng hồ, hacker Ronin đã chuyển 3302,6 ETH đến địa chỉ: 0x1Bf53ce80FF2ed5711b8A2DB8f7EA5b38DA118d6, sau đó chuyển tổng cộng 1400 ETH sang “Máy trộn” Tornado Cash với 14 giao dịch. Việc hacker sử dụng “máy trộn” Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định […]

AMA RECAP: FAYRE x ONESHOT VENTURES

On 16th December, ONESHOT Ventures has a Telegram AMA with FAYRE. At the AMA: Luis Carranza – Founder of Fayre, introduced and shared many interesting information about Fayre. PLACE : https://t.me/oneshotventures_chat TIME : 10 AM UTC | 5 PM (UTC +7) | 16th December 2021 Airdrop : $100 Great, the AMA will be happening as follows: […]

AMA RECAP: ALITAS x ONESHOT VENTURES

On 22nd November, ONESHOT Ventures has a Telegram AMA with ALITAS. At the AMA: Alitas Team, introduced and shared many interesting information about Alitas. PLACE : https://t.me/oneshotventures_chat TIME : 12 PM UTC | 7 PM (UTC +7) | 22nd November 2021 Airdrop : $100 Great, the AMA will be happening as follows: Part 1 : Introduction […]

AMA RECAP: PANDORA x ONESHOT VENTURES

On 8th December, ONESHOT Ventures has a Telegram AMA with PANDORA. At the AMA: Michael Summer – Game Project Manager and Emily Stroller – Community Manager from PANDORA team, introduced and shared many interesting information about PANDORA. PLACE : https://t.me/oneshotventures_chat TIME : 2 PM UTC | 9 PM (UTC +7) | 8th December 2021 Airdrop […]