Kết nối Các Đối Tác

khắp thế giới

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Bit Hotel

Bit Hotel là một trò chơi NFT xã hội trực tuyến sẽ sử dụng Bit Hotel Coin làm đơn vị tiền tệ trong trò chơi. Người chơi thu thập các vật phẩm và nhân vật NFT và có thể trưng bày chúng trong phòng hoặc các trò chơi khác trong game

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Bit Hotel

Bit Hotel là một trò chơi NFT xã hội trực tuyến sẽ sử dụng Bit Hotel Coin làm đơn vị tiền tệ trong trò chơi. Người chơi thu thập các vật phẩm và nhân vật NFT và có thể trưng bày chúng trong phòng hoặc các trò chơi khác trong game

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Dragon Kart

Dragon Kart là game đua xe thể thao điện tử 3D được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC), các nhân vật trong game được lấy từ bộ truyện Pikalong của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là Thăng Fly.

Bit Hotel

Bit Hotel là một trò chơi NFT xã hội trực tuyến sẽ sử dụng Bit Hotel Coin làm đơn vị tiền tệ trong trò chơi. Người chơi thu thập các vật phẩm và nhân vật NFT và có thể trưng bày chúng trong phòng hoặc các trò chơi khác trong game