Dự án

AMA: ONESHOT VENTURES x CLASH OF LILLIPUT $100 Reward Pool

DATE : 16th June 2022 TIME : 1 PM UTC | 8 PM (UTC +7) Rewards Pool : 100$ Language: English VENUE : @oneshotventures_chat

AMA: ONESHOT VENTURES x KARASTAR $100 Reward Pool

DATE : 14th June 2022 TIME : 9 AM UTC | 4 PM (UTC +7) Rewards Pool : 100$ Language: English VENUE : @oneshotventures_chat

AMA: ONESHOT VENTURES x PRIMEX FINANCE $100 Reward Pool

DATE : 14th June 2022 TIME : 11 AM UTC | 6 PM (UTC +7) Rewards Pool : 100$ Language: English VENUE : @oneshotventures_chat

Tại Sao Chúng Ta Nên Sử Dụng Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử HOTBIT

Một số người tìm kiếm một sàn giao dịch tiền điện tử tốt. Khi đó, họ cần phải chú ý một số khía cạnh

AMA: ONESHOT VENTURES x PROUD KITTY GANG $100 Reward Pool

DATE : 10th June 2022 TIME : 1 PM UTC | 8 PM (UTC +7) Rewards Pool : 100$ Language: English VENUE : @oneshotventures_chat

AMA: ONESHOT VENTURES x CREO ENGINE $100 Reward Pool

DATE : 14th June 2022 TIME : 2 PM UTC | 9 PM (UTC +7) Rewards Pool : 100$ Language: English VENUE : @oneshotventures_chat