TỔNG KẾT WOO NETWORK HÀNG THÁNG: THÁNG 12 2021

Cập nhật thông tin về WOO Network, tháng 12 cũng như các tháng trước, có khá nhiều sự kiện! Ra mắt WOO DAO, WOO X trên Android, quan hệ đối tác với Avalanche và BitTorrent, niêm yết WOO trên OKEx,… – tất cả đều có trong bản tổng kết hàng tháng này. WOO X WOO […]